INFO KONTAKT PŘEHLED VÝSTAV AKTUÁLNÍ VÝSTAVA AKTUÁLNÍ NABÍDKA KNIHY UMĚLCI GALERIE NAVRÁTIL

Přehled výstav galerie Litera 2007

201820172016201520142013201220112010200920082006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991

Ivo Pelichovský - Metropolis

5. 9. 2007 - 12. 10. 2007

 5.9. - 12.10. 2007


Monotematický cyklus industriálních kreseb METROPOLlS volně navazuje na cyklus STROJE, který Ivo Pelichovský vystavil v roce 2005 v galerii Navrátil.
Soubor patnácti monochromních propiskových kreseb jednotného formátu (70x80 cm), který vznikal v letech 2005 až 2007, zachycuje především tovární a průmyslové objekty, jež byly realizovány zhruba v rozmezí 20.-60. let 20. století podle návrhů německých architektů Fritze Schuppa a Martina Kremmera, kromě nich pak i sklady a provozní objekty (nejen) na území Čech. Autorovým "krajinám" tak dominují zejména chátrající, opuštěné, zaniklé, v některých případech stále ještě fungující technické stavby, které lze do jisté míry chápat i jako jakousi metaforu odkazující k soudobému životnímu stylu naší postprůmyslové civilizace, a to i navzdory faktu, že figurální složka v nich zcela chybí, stejně jako okolní příroda.
Hlavním-i když zdaleka ne jediným-cílem výstavy je připomenout specifickou krásu industriální architektury, jež dlouhou dobu zůstávala (a bohužel až na některé čestné výjimky stále ještě zůstává) na okraji zájmu laické i odborné veřejnosti, přestože mnozí autoři v této oblasti dosáhli pozoruhodných výsledků. Problémem je snad i to, že kvality řady industriálních staveb si uvědomíme až poté, co začnou neudržitelně chátrat. Často nám jejich působivost dojde až tehdy, když po nich zůstanou jen díry v zástavbě. V neposlední řadě chtěl autor vzdát ho Id avantgardnímu umění.
Stejně jako v případě předcházejících dvou cyklů použil Pelichovský i v tom aktuálním specifickou, neobyčejn"ě precizní techniku kresby propisovacími tužkami za pomoci příložníku a pravítka, kterou se snaží systematicky dále rozvíjet. Oproti předešlým pracem je však současná autorova tvorba daleko oproštěnější, blíží se až k minimalismu; Pelichovský svůj kresebný výraz zjednodušil a zbavil ho všech "rušivých" elementů (např. až pop-artová barevnost Strojů, propracovanost detailů v případě cyklu Špatné zprávy).
Ivo Pelichovský se snaží ve své tvorbě zachovávat kontinuitu. Mění se v ní náměty, barevnost a celkové vyznění děl, zůstává naopak věrnost jasně zvolenému konceptu, práce v cyklech, formální i časová náročnost, důraz na tradiční techniku kresby.
HOME